Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Bilimsel Çalışmaların Artırılması Kamu Politikası

Son yirmi yılda Türkiye’de üniversite sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu süreçte her ilde üniversite kurulmuştur. Ekonomik zorluklar nedeniyle üniversite eğitimine ulaşma sorunu yaşayan gençler için üniversiteye erişim oldukça kolaylaşmıştır. Ayrıca Türkiye’de üniversite eğitimine, üniversite yetersizliği nedeniyle erişemeyip yurtdışındaki üniversitelere giden gençler için Türkiye’de eğitim alma fırsatları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yaşanan bu gelişmeler üniversite eğitimine erişimi kolaylaştırırken, üniversite ve bilim insanı sayısının artmasıyla birlikte bilimsel çalışmalarda da önemli bir artış yaşanmıştır. Bilimsel çalışmalardaki artışın daha nitelikli hale gelmesi ve dünya bilimsel sıralamalarında üniversitelerin yükselmesi için yükseköğretim kurulu ve üniversiteler büyük bir çaba göstermektedir. Bu çabalar elbette üniversitelerde bilimsel seviyeyi giderek yükseltmektedir. Ancak Türkiye’nin dünya üniversiteler sıralamalarında ve dünya bilim sıralamalarında hala istenen seviyeye ulaşamadığı görülmektedir. Bu konuda pek çok çalışma yürütülmesine, yeni projeler geliştirilmesine rağmen beklenen sıçramanın gerçekleşmemesi önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Bu sorunun çözümü için, üniversitelerde görev yapmakta olan bilim insanlarının, bilimsel üretim sürecinde yaşadıkları sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bu sorunlara doğru çözüm yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu yapılabildiği takdirde, bilimsel çalışmalar önündeki engellerin kaldırılması da mümkün olabilir. Diğer taraftan bilimsel sıralamalarda ilk sıralarda yer alan ülkelerin üniversite ve bilim insanları konusunda izledikleri politikalar analiz edilerek bu uygulamaların Türkiye’de de benimsenmesi veya bilimsel gelişmeyi artıracak şekilde Türkiye’ye uyarlanması da bir yöntem olarak benimsenebilir. Bu bağlamda Türkiye’de bilimin geliştirilmesi için üniversiteleri ve bilim insanlarını kapsayan politika önerisinde bulunulacaktır.

Link :Bilimsel Çalışmaların Arttırılması Örnek Modeli